HOME 학부소개 교육과정

교육과정

반도체시스템전공

학부소개 - 교육과정 - 정보전자전공 : 정보전자전공 교육과정표
이수 학년 구분 1 학 기 2 학 기
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필      

EL6001

반도체시스템입문 1-1-0-0
      EL6002 기초회로이론및실험 3-2-0-2
      EL6003

프로그래밍입문및실습

3-2-0-2
EL6004 창의설계입문 2-0-2-0
소계       4과목 9-5-2-4
2 전필 EL6005 전기자기학1 3-3-0-0 EL6010 전기자기학2 3-3-0-0
EL6006 회로이론 3-3-0-0 EL6011 C언어응용실습 3-2-0-2
EL6007 전자회로1 3-3-0-0 EL6012 전자회로2 3-3-0-0
EL6008 디지털회로 3-3-0-0 EL6013 HDL설계 3-1-2-0
EL6009 EDA툴활용및전자회로실험1 1-0-0-2 EL6014 EDA툴활용및전자회로실험2 1-0-0-2
소계 5과목 13-12-0-2   5과목 13-9-2-4
3 전필 EL6015 마이크로프로세서및실습 3-2-0-2      
전선 EL6016 반도체물리 3-3-0-0 EL6022

임베디드시스템설계

3-1-2-0
EL6017 디지털집적회로 3-3-0-0 EL6023 반도체소자 3-3-0-0
EL6018 전력전자회로 3-3-0-0 EL6024 전기기기및구동회로 3-3-0-0
EL6019 신호및시스템 3-3-0-0 EL6025 디지털신호처리 3-3-0-0
EL6020 제어공학 3-3-0-0 EL6026 제어시스템 3-3-0-0
EL6020 아날로그및센서회로응용설계 3-1-2-0 EL6027 아날로그집적회로 3-3-0-0
        EL6028 SoC응용설계 3-1-2-0
소계 6과목 21-18-2-2   6과목 21-17-4-0
4 전필 EL6029 창의설계프로젝트1(종합설계) 2-0-2-0      
  EL6030 반도체시스템특론 1-1-0-0      
전선 EL6031 전력시스템설계 3-1-2-0 EL6037 창의설계프로젝트2(종합설계) 2-0-2-0
EL6032 FullCustomIC설계 3-1-2-0 EL6038 반도체평가분석 3-3-0-0
EL6033 디지털백엔드설계 3-1-2-0 EL6039 에너지변환시스템 3-3-0-0
EL6034 머신러닝 3-3-0-0 EL6040 디스플레이및구동회로 3-3-0-0
EL6035

지능형제어시스템및실습

3-2-0-2 EL6041 반도체장비 3-3-0-0
EL6036

반도체공정

3-3-0-0 EL6042 시스템프로그래밍 3-3-0-0
소계 8과목 21-12-8-2   6과목 17-15-2-0
전필 8과목 19-15-2-4   9과목 22-14-4-8
전선 12과목 36-27-8-2   13과목 38-32-6-0
총계 20과목 55-42-10-6   22과목 60-46-10-8
□ 전공필수 : 17과목  41학점    □ 전공선택 : 25과목  74학점  ■ 계 : 42과목 115학점

제어및로봇전공

학부소개 - 교육과정 - 제어및로봇전공 : 제어및로봇전공 교육과정표
이수 학년 구분 1 학 기 2 학 기
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필       EL2001 논리회로 3-3-0-0
      EL2002 창의설계입문 2-0-2-0
전선       EL2014 기초회로실험 1-0-0-2
소계 0과목 0-0-0-0   3과목 6-3-2-2
2 전필 EL2003 전기자기학1 3-3-0-0 EL2006 마이크로프로세서1 3-2-0-2
EL2004 회로이론1 3-3-0-0 EL2010 전기자기학2 3-3-0-0
EL2005 전자회로1 3-3-0-0 EL2011 회로이론2 3-3-0-0
EL2007 논리회로실험 1-0-0-2 EL2012 전자회로2 3-3-0-0
      EL2013 전자회로실험1 1-0-0-2
전선 EL2009 HDL설계 3-1-2-0 EL2030 C언어응용설계 3-1-2-0
EL2021 컴퓨터구조 3-3-0-0      
소계 6과목 16-13-2-2   6과목 16-12-2-4
3 전필 EL2015 마이크로프로세서2 3-2-0-2 EL2024 제어공학2 3-3-0-0
EL2017 제어공학1 3-3-0-0 EL2026 로봇공학 3-3-0-0
전선 EL2018 통신공학 3-3-0-0 EL2025 제어공학실험 1-0-0-2
EL2048 센서및계측공학 3-3-0-0 EL2016 PLC설계 3-1-2-0
EL2020 전자회로실험2 1-0-0-2 EL2050 전력전자실험 1-0-0-2
EL2028 신호및시스템 3-3-0-0 EL2029 전력전자 3-3-0-0
EL2044 윈도우즈프로그래밍 3-2-0-2 EL2034 디지털신호처리 3-3-0-0
EL2045 신재생에너지 3-3-0-0 EL2036 모터제어 3-3-0-0
      EL2047 알고리즘기초 3-3-0-0
소계 8과목 22-19-0-6   9과목 23-19-2-4
4 전필 EL2032 창의설계프로젝트1(종합설계) 2-0-2-0      
전선 EL2031 자동화시스템 3-3-0-0 EL2037 창의설계프로젝트2(종합설계) 2-0-2-0
EL2033 디지털제어 3-3-0-0 EL2049 인공지능 3-3-0-0
EL2035 이동로봇설계 3-1-2-0 EL2046 로봇응용시스템 3-3-0-0
EL2040 영상처리 3-3-0-0      
소계 5과목 14-10-4-0   3과목 8-6-2-0
전필 7과목 18-14-2-4   9과목 24-20-2-4
전선 12과목 34-28-4-4   12과목 29-20-6-6
총계 19과목 52-42-6-8   21과목 53-40-8-10
□전공필수 : 16과목 42학점, □전공선택 : 24과목 63학점, ■계 40과목 105학점

전자통신전공

학부소개 - 교육과정 - 전자통신전공 : 전자통신전공 교육과정표
이수 학년 구분 1 학 기 2 학 기
과목 코드 과 목 명 학점 과목 코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필       EL3001 회로이론1 3-3-0-0
      EL3002 창의설계입문 2-0-2-0
소계       2과목 5-3-2-0
2 전필 EL3003 회로이론2 3-3-0-0 EL3046 전기자기학2 3-3-0-0
EL3004 전자회로1 3-3-0-0 EL3010 전자회로실험 1-0-0-2
EL3005 논리회로및실험 3-2-0-2 EL3011 전자회로2 3-3-0-0
EL3009 전기자기학1 3-3-0-0      
전선 EL3007 전공SW실습 3-2-0-2 EL3012 마이크로프로세서및실습 3-2-0-2
      EL3013 자바프로그래밍 3-2-0-2
소계 5과목 15-13-0-4   5과목 13-10-0-6
3 전필 EL3014 통신공학1 3-3-0-0 EL3022 통신공학2 3-3-0-0
      EL3045 통신공학실험 2-0-0-4
전선 EL3016 신호및시스템 3-3-0-0 EL3023 데이터통신 3-3-0-0
EL3017 디지털시스템설계및실습 3-2-0-2 EL3024 디지털신호처리 3-3-0-0
EL3018 제어시스템1 3-3-0-0 EL3025 부호이론 3-3-0-0
EL3019 반도체공학1 3-3-0-0 EL3026 제어시스템2 3-3-0-0
EL3020 모바일프로그래밍 2-1-0-2 EL3028 반도체공학2 3-3-0-0
EL3021 확률및랜덤프로세스입문 3-3-0-0 EL3029 이산신호시스템설계 3-1-2-0
소계 7과목 20-18-0-4   8과목 23-19-2-4
4 전필 EL3030 융합설계프로젝트1(종합설계) 2-0-2-0 EL3036 융합설계프로젝트2(종합설계) 2-0-2-0
전선 EL3031 통신망이론 3-3-0-0 EL3037 이동통신 3-3-0-0
EL3032 디지털통신시스템 3-1-2-0 EL3039 무선센서네트워크 2-2-0-0
EL3047 머신러닝 3-3-0-0 EL3040 스마트자동차공학 2-2-0-0
EL3034 융합임베디드시스템설계 3-1-2-0 EL3041 정보보안 3-3-0-0
EL3008 자료구조 3-3-0-0      
소계 6과목 17-11-6-0   5과목 12-10-2-0
전필 6과목 17-14-2-2   8과목 19-12-4-6
전선 12과목 35-28-4-6   12과목 34-30-2-4
총계 18과목 52-42-6-8   20과목 53-42-6-10
□전공필수 : 14과목 36학점 □전공선택 : 24과목 69학점 ■ 계 38과목 105학점

전자및전파전공

학부소개 - 교육과정 - 전자및전파전공 : 전자및전파전공 교육과정표
이수 학년 구분 1 학 기 2 학 기
과목 코드 과 목 명 학점 과목 코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필       EL4001 회로이론1 3-3-0-0
      EL4002 창의설계입문 2-0-2-0
소계       2과목 5-3-2-0
2 전필 EL4003 전기자기학1 3-3-0-0 EL4008 전기자기학2 3-3-0-0
EL4004 회로이론2 3-3-0-0 EL4009 전자회로1 3-3-0-0
EL4005 논리회로 3-3-0-0 EL4010 전자회로실험1 1-0-0-2
EL4006 기초회로실험 1-0-0-2 EL4011 마이크로프로세서및실습 3-2-0-2
전선 EL4007 C언어응용실습 3-2-0-2 EL4012 HDL설계 3-1-2-0
소계 5과목 13-11-0-4   5과목 13-9-2-4
3 전필 EL4013 마이크로파공학1 3-3-0-0 EL4021 마이크로파공학2 3-3-0-0
EL4014 전자장론 3-3-0-0      
EL4015 전자회로2 3-3-0-0      
전선 EL4016 통신공학1 3-3-0-0 EL4022 디지털신호처리 3-3-0-0
EL4017 전자회로실험2 1-0-0-2 EL4023 통신공학2 3-3-0-0
EL4018 제어공학 3-3-0-0 EL4024 수치해석및실습 3-2-0-2 
EL4019 마이크로프로세서응용설계 3-1-2-0 EL4025 반도체공학 3-3-0-0
EL4020 마이크로파공학실험1 1-0-0-2 EL4026 통신공학실험 1-0-0-2
      EL4027 마이크로파공학실험2 1-0-0-2
      EL4028 전자회로응용설계 3-1-2-0
소계 8과목 20-16-2-4   8과목 20-15-2-6
4 전필 EL4029 융합설계프로젝트1(종합설계) 2-0-2-0      
전선 EL4030 안테나공학 3-3-0-0 EL4036 *융합설계프로젝트2(종합설계) 2-0-2-0
EL4031 디지털통신시스템 3-3-0-0 EL4037 이동통신 3-3-0-0
EL4032 디지털신호처리응용설계 3-1-2-0 EL4038 위성통신 3-3-0-0
EL4033 EMC공학 3-3-0-0 EL4039 CMOS RF 집적회로 3-3-0-0
EL4034 유비쿼터스응용 3-3-0-0 EL4040 RF능동회로 3-3-0-0
EL4035 RF회로설계 3-1-2-0      
소계 7과목 20-14-6-0   5과목 14-12-2-0
전필 8과목 21-18-2-2   7과목 18-14-2-4
전선 12과목 32-23-6-6   13과목 34-25-6-6
총계 19과목 53-41-8-8   20과목 52-39-8-10
□전공필수 : 15과목 39학점 □전공선택 : 25과목 66학점 ■계 40과목 105학점

전자IT융합전공

학부소개 - 교육과정 - 전자IT융합전공 : 전자IT융합전공 교육과정표
이수 학년 구분 1 학 기 2 학 기
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필       EL5002 창의적사고와기술혁신(설계입문) 2-0-2-0
      EL5003 전자IT융합입문 2-2-0-0
전선            
소계       2과목 4-2-2-0
2 전필 EL5001 회로이론 3-3-0-0 EL5005 전자회로 3-3-0-0
EL5004 디지털회로 3-3-0-0 EL5014 마이크로프로세서및실습 3-2-0-2
EL5007 C언어응용실습 3-2-0-2      
EL5042 IT실용프로젝트1 3-0-3-0      
전선 EL5024

Design Thinking

3-3-0-0 EL5015 자료구조및알고리즘 3-2-0-2
      EL5017 실용TRIZ 3-3-0-0
      EL5043 IT실용프로젝트2 3-0-3-0
      EL5050 C++프로그래밍 3-2-0-2
소계 5과목 15-11-3-2 소계 6과목 18-12-3-6
3 전필 EL5018 마이크로프로세서응용및실습 3-2-0-2 EL5025 창의아이디어특허출원(종합설계) 2-0-2-0
EL5021 통신공학1 3-3-0-0 EL5026 임베디드시스템및실습 3-2-0-2
EL5044 IT실용프로젝트3 3-0-3-0 EL5027 데이터네트워크 3-3-0-0
전선 EL5019 객체지향프로그래밍 3-2-0-2 EL5028 통신공학2 3-3-0-0
EL5022 제어공학 3-3-0-0 EL5047 HDL설계 3-0-3-0
EL5049 신호및시스템 3-3-0-0 EL5051 운영체제 3-3-0-0
소계 6과목 18-13-3-4 소계 6과목 17-11-5-2
4 전필 EL5030 창의설계프로젝트1(종합설계) 2-0-2-0      
전선 EL5031 차세대이동통신 3-3-0-0 EL5036 창의설계프로젝트2(종합설계) 2-0-2-0
EL5032 임베디드리눅스 3-3-0-0 EL5029 Internet of Things 3-3-0-0
EL5033 네트워크프로그래밍 3-3-0-0 EL5035 블록체인및보안 3-3-0-0
EL5034 안드로이드프로그래밍 3-3-0-0 EL5037 국방실시간소프트웨어시스템 3-3-0-0
EL5045 ROS기반자율비행드론 3-3-0-0 EL5038 인공지능 3-3-0-0
      EL5048 XR(메타버스)프로그래밍 2-2-0-0
소계 6과목 17-15-2-0 소계 6과목 16-14-2-0
전필 8과목 23-13-8-4 전필 7과목 18-12-4-4
전선 9과목 27-26-0-2 전선 13과목 37-27-8-6
총계 17과목 50-39-8-6 총계 20과목 55-39-12-10
□전공필수 : 15과목 41학점 □전공선택 : 22과목 64학점 ■계 37과목 105학점